Carcinoma, Mucoepidermoid

Mukoepidermoid tumör

Svensk definition

En tumörtyp med både låggradig och höggradig malignitet. Den mindre elakartade växer långsamt, kan förekomma i alla åldersgrupper, och kan avlägsnas kirurgiskt. Den mer elakartade är aggressiv, infilt rerar kraftigt spottkörteln och ger upphov till lymfkörtel- och distala metastaser. Mukoepidermoida karcinom svarar för ca 21 % av alla elakartade tumörer i öronspottkörteln och 10 % i den sublinguala körteln (spottkörteln under tungan). De utgör den vanligaste elakartade tumören i öronspottkörteln. Syn. Mukoepidermoid cancer.

Engelsk definition

A tumor of both low- and high-grade malignancy. The low-grade grow slowly, appear in any age group, and are readily cured by excision. The high-grade behave aggressively, widely infiltrate the salivary gland and produce lymph node and distant metastases. Mucoepidermoid carcinomas account for about 21% of the malignant tumors of the parotid gland and 10% of the sublingual gland. They are the most common malignant tumor of the parotid. (From DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p575; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1240)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Carcinomas, Mucoepidermoid Mucoepidermoid Carcinoma Mucoepidermoid Carcinomas