Neoplasms, Cystic, Mucinous, and Serous

Cystiska, mucinösa och serösa tumörer

Svensk definition

Tumörer som innehåller cystliknande bildningar eller producerar mucin eller serum.

Engelsk definition

Neoplasms containing cyst-like formations or producing mucin or serum.

Svenska synonymer

Tumörer, cystiska, mucinösa och serösa

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.