Adenocarcinoma, Clear Cell

Klarcellsadenokarcinom

Svensk definition

Ett adenokarcinom bestående av en blandning av klara och spikformade tumörceller. De kan bilda tubulocystiska, massiva och papillära mönster. Tumörformen uppträder vanligen i kvinnans fortplantningsorgan och har sedan 1970 ökat hos unga kvinnor, till följd av intrauterin exponering för dietylstilbestrol.

Engelsk definition

An adenocarcinoma characterized by the presence of varying combinations of clear and hobnail-shaped tumor cells. There are three predominant patterns described as tubulocystic, solid, and papillary. These tumors, usually located in the female reproductive organs, have been seen more frequently in young women since 1970 as a result of the association with intrauterine exposure to diethylstilbestrol. (From Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adenocarcinomas, Clear Cell Clear Cell Adenocarcinoma Clear Cell Adenocarcinomas