Adrenocortical Carcinoma

Adrenokortikalt karcinom

Svensk definition

En elakartad (malign) neoplasm i binjurebarkens celler, som uppvisar partiell eller fullständig histologisk och funktionell differentiering. Detta är sällsynta tumörer, som utgör endast 0,05-0,2 % av alla cancerformer. Hos kvinnor utvecklas funktionella adenokortikala karcinom oftare än hos män, medan män oftare än kvinnor får icke-funktionella. Överproduktion av kortisol är det vanligaste kännete cknet för denna cancer. Virilism och Cushings syndrom kan också följa.

Svenska synonymer

Adrenokortikalt karcinom Carcinom, adrenokortikalt

Engelska synonymer

Adrenocortical Carcinomas Carcinomas, Adrenocortical Carcinoma, Adrenocortical Carcinoma, Adrenal Cortical Adrenal Cortical Carcinoma Adrenal Cortical Carcinomas Carcinomas, Adrenal Cortical