Carcinoma, Intraductal, Noninfiltrating

Intraduktalt icke-infiltrerande karcinom

Svensk definition

En icke-invasiv (ej infiltrerande) bröstcancer, kännetecknad av prolifererande, elakartade epitelceller, begränsade till bröstkörtelgångarna eller loberna, utan i ljusmikroskop påvisbar invasion i omgivande stroma genom basmembranet.

Engelsk definition

A noninvasive (noninfiltrating) carcinoma of the breast characterized by a proliferation of malignant epithelial cells confined to the mammary ducts or lobules, without light-microscopy evidence of invasion through the basement membrane into the surrounding stroma.

Svenska synonymer

Duktalt carcinoma in situ DCIS Intraduktalt karcinom Atypisk duktual hyperplasi

Engelska synonymer

Carcinoma, Intraductal Carcinomas, Intraductal Intraductal Carcinoma Intraductal Carcinomas DCIS Ductal Carcinoma In Situ Intraductal Carcinoma, Noninfiltrating Carcinoma, Noninfiltrating Intraductal Carcinomas, Noninfiltrating Intraductal Intraductal Carcinomas, Noninfiltrating Noninfiltrating Intraductal Carcinoma Noninfiltrating Intraductal Carcinomas Atypical Ductal Hyperplasia Atypical Ductal Hyperplasias Ductal Hyperplasia, Atypical Ductal Hyperplasias, Atypical Hyperplasia, Atypical Ductal Hyperplasias, Atypical Ductal