Neoplasms, Ductal, Lobular, and Medullary

Duktala, lobulära och medullära tumörer

Svensk definition

Tumörer, vanligtvis karcinom, belägna centralt i organ eller i små lober, och i fråga om bröst, invändigt i kanalerna. Det är tumörvävnadens placering snarare än histologisk typ som är av vikt. De flesta tumörer av denna typ är belägna i bröstet.

Engelsk definition

Neoplasms, usually carcinoma, located within the center of an organ or within small lobes, and in the case of the breast, intraductally. The emphasis of the name is on the location of the neoplastic tissue rather than on its histological type. Most cancers of this type are located in the breast.

Svenska synonymer

Tumörer, duktala, lobulära och medullära

Engelska synonymer

Ductal, Lobular, and Medullary Neoplasms