Heart Defects, Congenital

Hjärtfel, medfödda

Svensk definition

Ofullkomligheter eller missbildningar hos hjärtat, vilka finns redan från födseln.

Engelsk definition

Developmental abnormalities involving structures of the heart. These defects are present at birth but may be discovered later in life.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Congenital Heart Defect Defect, Congenital Heart Heart, Malformation Of Defects, Congenital Heart Heart Abnormalities Heart Defect, Congenital Abnormality, Heart Abnormalities, Heart Heart Abnormality Congenital Heart Defects