Diabetic Nephropathies

Diabetiska njursjukdomar

Svensk definition

Hit hör arterioskleros och arterioloskleros i njurarna, Kimmelstiel-Wilsons syndrom (interkapillär glomeruloskleros), akut och kronisk pyelonefrit, samt njurpapillnekros hos individer med diabetes mellitus.

Svenska synonymer

Diabetesnefropatier Njursjukdom vid diabetes Diabetisk glomeruloskleros

Engelska synonymer

Nephropathies, Diabetic Nephropathy, Diabetic Diabetic Nephropathy Diabetic Kidney Disease Diabetic Kidney Diseases Kidney Disease, Diabetic Kidney Diseases, Diabetic Diabetic Glomerulosclerosis Glomerulosclerosis, Diabetic Intracapillary Glomerulosclerosis Nodular Glomerulosclerosis Glomerulosclerosis, Nodular Kimmelstiel-Wilson Syndrome Kimmelstiel Wilson Syndrome Syndrome, Kimmelstiel-Wilson Kimmelstiel-Wilson Disease Kimmelstiel Wilson Disease