Arterioles

Arterioler

Svensk definition

Artärernas minsta förgreningar, belägna mellan muskelartärerna och kapillärkärlen.

Engelsk definition

The smallest divisions of the arteries located between the muscular arteries and the capillaries.

Svenska synonymer

Små artärer

Engelska synonymer

Arteriole