Kidney Failure, Chronic

Kronisk njursvikt

Svensk definition

Slutstadiet av kronisk njurfunktionsförsämring. Tillståndet kännetecknas av svår, irreversibel njurskada (mätt med proteinurihalter) och nedsatt glomerulusfiltration, till mindre än 15 ml/min. Dessa patienter är i allmänhet i behov av dialys eller njurtransplantation.

Svenska synonymer

ESRD Terminal njursjukdom

Engelska synonymer

End-Stage Kidney Disease Disease, End-Stage Kidney End Stage Kidney Disease Kidney Disease, End-Stage Chronic Kidney Failure End-Stage Renal Disease Disease, End-Stage Renal End Stage Renal Disease Renal Disease, End-Stage Renal Disease, End Stage Renal Failure, End-Stage End-Stage Renal Failure Renal Failure, End Stage Renal Failure, Chronic Chronic Renal Failure ESRD