CD36 Antigens

CD36-antigener

Svensk definition

Leukocytdifferentieringsantigener och viktiga trombocytmembranglykoproteiner på monocyter, endotelceller, blodplättar, bröstepitelceller och en rad odlade celler. De har en betydande roll i samband me d adhesion, signalöverföring och blodsjukdomar. CD36 är också receptor för trombospondin och malariainfekterade erytrocyter.

Svenska synonymer

Antigener, CD36 Trombocytmembranglykoprotein IIIb Trombocytmembranglykoprotein IV

Engelska synonymer

Antigens, CD36 Thrombospondin Receptor Receptor, Thrombospondin Receptors, Thrombospondin Thrombospondin Receptors OKM5 Antigen Antigen, OKM5 Platelet Glycoprotein IV Glycoprotein IV, Platelet Platelet Membrane Glycoprotein IIIb Platelet Glycoprotein IIIb Glycoprotein IIIb, Platelet SR-BI Protein SR BI Protein Adipocyte Membrane Protein p88 CD36 Fatty Acid Transporter FAT (Fatty Acid Translocase) - CD36 Antigen CD36 Antigen (Collagen Type I Receptor, Thrombospondin Receptor) GPIV Platelet Glycoprotein Platelet Glycoprotein, GPIV GPIIIb Platelet Glycoprotein Platelet Glycoprotein, GPIIIb Scavenger Receptors, Class B, Type I SR-BI Receptor Receptor, SR-BI SR BI Receptor CD36 Protein CD36 Antigen Antigen, CD36 Platelet Membrane Glycoprotein IV