Blood Platelets

Blodplättar

Svensk definition

Trombocyter. Kärnfria, små och skivformiga celler som bildas i megakaryocyterna och finns i blodet hos alla däggdjur. De är av betydelse för blodets koagulation.

Engelsk definition

Non-nucleated disk-shaped cells formed in the megakaryocyte and found in the blood of all mammals. They are mainly involved in blood coagulation.

Svenska synonymer

Trombocyter

Engelska synonymer

Blood Platelet Platelet, Blood Platelets, Blood Thrombocytes Thrombocyte Platelets Platelet