Platelet Aggregation

Trombocytaggregation

Svensk definition

Trombocyternas förmåga att bindas till varandra. Sammanklumpningen som kan aktiveras med olika ämnen ( t ex trombin, kollagen) är en del i processen som leder till att en propp (trombus) bildas.

Engelsk definition

The attachment of PLATELETS to one another. This clumping together can be induced by a number of agents (e.g., THROMBIN; COLLAGEN) and is part of the mechanism leading to the formation of a THROMBUS.

Svenska synonymer

Trombocytaggregabilitet

Engelska synonymer

Aggregation, Platelet