Encephalitis, Viral

Virusencefalit

Svensk definition

Inlammation i hjärnans parenkymvävnad till följd av virusinfektion. Encefaliten kan uppkomma som en primär eller sekundär manifestation av infektion med Togavirus, Herpesvirus, Adenovirus, Flavivirus, Bunyavirus, Picornavirus, Paramyxovirus, Orthomyxovirus, Retrovirus och Arenavirus.

Svenska synonymer

Viral hjärninflammation Viral encefalit

Engelska synonymer

Encephalomyelitis, Infectious, Viral Infectious Encephalomyelitis, Viral Encephalomyelitis, Viral Infectious Viral Infectious Encephalomyelitis Viral Encephalitis