Encephalitis, Arbovirus

Arbovirusencefalit

Svensk definition

Infektioner i hjärnan orsakade av leddjursburna virus (arbovirus: arthropod-borne viruses), främst från familjerna Togaviridae, Flaviviridae, Bunyaviridae, Reoviridae och Rhabdoviridae. Dessa virus framkallar zoonoser, med fåglar och lägre däggdjur som mellamvärdar. Till människa överförs virus genom mygg- eller fästingbett. Kliniska kännetecken är feber, huvudvärk, mentala och neurologiska symtom, och koma.

Engelsk definition

Infections of the brain caused by arthropod-borne viruses (i.e., arboviruses) primarily from the families TOGAVIRIDAE; FLAVIVIRIDAE; BUNYAVIRIDAE; REOVIRIDAE; and RHABDOVIRIDAE. Life cycles of these viruses are characterized by ZOONOSES, with birds and lower mammals serving as intermediate hosts. The virus is transmitted to humans by the bite of mosquitoes (CULICIDAE) or TICKS. Clinical manifestations include fever, headache, alterations of mentation, focal neurologic deficits, and COMA. (From Clin Microbiol Rev 1994 Jan;7(1):89-116; Walton, Brain's Diseases of the Nervous System, 10th ed, p321)

Svenska synonymer

Hjärninflammation, epidemisk Epidemisk encefalit

Engelska synonymer

Arbovirus Encephalitides Arbovirus Encephalitis Encephalitides, Arbovirus Epidemic Encephalitis Encephalitides, Epidemic Epidemic Encephalitides Viral Encephalitis, Arthropod-Borne Viral Encephalitis, Arthropod Borne Arthropod-Borne Encephalitis Arthropod Borne Encephalitis Arthropod-Borne Encephalitides Encephalitides, Arthropod-Borne Arthropod-Borne Viral Encephalitis Arthropod Borne Viral Encephalitis Arthropod-Borne Viral Encephalitides Encephalitides, Arthropod-Borne Viral Encephalitis, Arthropod-Borne Viral Viral Encephalitides, Arthropod-Borne Encephalitis, Arthropod-Borne Encephalitis, Arthropod Borne Arboviral Encephalitis Arboviral Encephalitides Encephalitides, Arboviral Encephalitis, Arboviral Encephalitis, Epidemic Mosquito-Borne Encephalitis Encephalitides, Mosquito-Borne Mosquito Borne Encephalitis Mosquito-Borne Encephalitides Encephalitis, Mosquito-Borne Encephalitis, Mosquito Borne