Encephalitis, Tick-Borne

Fästingburen hjärninflammation

Svensk definition

Hjärninflammation orsakad av neurotropa virus som sprids genom fästingbett. I Europa ger olika fästingburna encefalitvirus upphov till RSSE (rysk vår-sommarencefalit), CEE (centraleuropeisk virusencefalit), louping ill-encefalit och liknande sjukdomar. Powassan-encefalit förekommer i Nordamerika och Ryssland och orsakas av Powassanvirus. Aseptisk meningit och i sällsynta fall encefalit kan vara komplikationer till Colorado-fästingfeber, som är endemisk i de västra bergstrakterna i USA.

Engelsk definition

Encephalitis caused by neurotropic viruses that are transmitted via the bite of TICKS. In Europe, the diseases are caused by ENCEPHALITIS VIRUSES, TICK-BORNE, which give rise to Russian spring-summer encephalitis, central European encephalitis, louping ill encephalitis, and related disorders. Powassan encephalitis occurs in North America and Russia and is caused by the Powassan virus. ASEPTIC MENINGITIS and rarely encephalitis may complicate COLORADO TICK FEVER which is endemic to mountainous regions of the western United States. (From Joynt, Clinical Neurology, 1996, Ch26, pp14-5)

Svenska synonymer

Fästingburen encefalit TBE

Engelska synonymer

Encephalitis, Tick Borne Tick-Borne Encephalitis Tick Borne Encephalitis Encephalitis, Russian Spring-Summer Encephalitis, Russian Spring Summer Spring-Summer Encephalitis, Russian Russian Spring-Summer Encephalitis Russian Spring Summer Encephalitis Encephalitis, Far Eastern Russian Far Eastern Russian Encephalitis Encephalitis, European Tick-Borne Encephalitis, European Tick Borne Tick-Borne Encephalitis, European European Tick-Borne Encephalitis European Tick Borne Encephalitis Encephalitis, Louping Ill Louping Ill Encephalitis Powassan Encephalitis Encephalitis, Powassan Powassan Encephalitides Powassan Virus Disease Disease, Powassan Virus Powassan Virus Diseases Virus Disease, Powassan Virus Diseases, Powassan Encephalitis, Central European Central European Encephalitis