Flaviviridae Infections

Flaviridaeinfektioner

Svensk definition

Infektioner orsakade av virus tillhörande familjen Flaviviridae.

Engelsk definition

Infections with viruses of the family FLAVIVIRIDAE.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Infections, Flaviviridae Flaviviridae Infection Infection, Flaviviridae