Marfan Syndrome

Marfans syndrom

Svensk definition

En autosomal, dominant bindvävssjukdom med onormala drag i hjärtat, ögat och skelettet. Till de kardiovaskulära manifestationerna hör mitralklaffprolaps, aortautvidgning och aortabristning. Andra kännetecken kan vara linsförskjutning, oproportionerligt långa lemmar och förstoring av den hårda hjärnhinnan. Marfans syndrom beror på mutationer i genen som kodar för fibrillin, en huvudbeståndsdel av de extracellulära mikrofibrillerna i bindvävnaden.

Engelsk definition

An autosomal dominant disorder of CONNECTIVE TISSUE with abnormal features in the heart, the eye, and the skeleton. Cardiovascular manifestations include MITRAL VALVE PROLAPSE, dilation of the AORTA, and aortic dissection. Other features include lens displacement (ectopia lentis), disproportioned long limbs and enlarged DURA MATER (dural ectasia). Marfan syndrome is associated with mutations in the gene encoding fibrillin, a major element of extracellular microfibrils of connective tissue.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Marfan's Syndrome Marfans Syndrome Marfan Syndrome, Type I