Mitral Valve Prolapse

Mitralklaffprolaps

Svensk definition

Onormal inbuktning av den ena eller båda mitralisklafflikarna in i vänster förmak vid systole. Detta medför reflux av blod till vänster förmak och leder till mitralisinsuffiens, systoliska blåsljud och hjärtarytmi.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mitral Valve Prolapses Prolapse, Mitral Valve Prolapses, Mitral Valve Valve Prolapse, Mitral Valve Prolapses, Mitral Floppy Mitral Valve Floppy Mitral Valves Mitral Valve, Floppy Mitral Valves, Floppy Mitral Click-Murmur Syndrome Click-Murmur Syndrome, Mitral Mitral Click Murmur Syndrome Syndrome, Mitral Click-Murmur Systolic Click-Murmur Syndrome Click-Murmur Syndrome, Systolic Syndrome, Systolic Click-Murmur Systolic Click Murmur Syndrome Prolapsed Mitral Valve Mitral Valve, Prolapsed Mitral Valves, Prolapsed Prolapsed Mitral Valves Valve, Prolapsed Mitral Valves, Prolapsed Mitral Click-Murmur Syndrome Click Murmur Syndrome Click-Murmur Syndromes Syndrome, Click-Murmur Syndromes, Click-Murmur Mitral Valve Prolapse Syndrome