Hematoma, Subdural

Subduralt hematom

Svensk definition

Utgjutning och efterhand ansamling av blod i utrymmet mellan den hårda hjärnhinnan och spindelvävshinnan. Blödningen inträffar främst ovanför storhjärnshalvorna, men kan även uppträda i bakre skallgropen och ryggmärgskanalen. Det finns egna termer för akut subduralhematom (subduralblödning, akut) och kroniskt subduralhematom (subduralblödning, kroniskt).

Engelsk definition

Accumulation of blood in the SUBDURAL SPACE between the DURA MATER and the arachnoidal layer of the MENINGES. This condition primarily occurs over the surface of a CEREBRAL HEMISPHERE, but may develop in the spinal canal (HEMATOMA, SUBDURAL, SPINAL). Subdural hematoma can be classified as the acute or the chronic form, with immediate or delayed symptom onset, respectively. Symptoms may include loss of consciousness, severe HEADACHE, and deteriorating mental status.

Svenska synonymer

Traumatisk subduralblödning Subduralblödning

Engelska synonymer

Hematomas, Subdural Subdural Hematomas Subdural Hematoma Hemorrhage, Subdural Hemorrhages, Subdural Subdural Hemorrhage Subdural Hemorrhages Subdural Hematoma, Traumatic Hematoma, Traumatic Subdural Hematomas, Traumatic Subdural Subdural Hematomas, Traumatic Traumatic Subdural Hematoma Traumatic Subdural Hematomas