Hematoma, Subdural, Intracranial

Intrakraniellt subduralt hematom

Svensk definition

Blödning under hjärnans hårda hinna och ovanför hjärnhalvan.

Svenska synonymer

Traumatiskt intrakraniellt subduralt hematom Intrakraniell subduralblödning

Engelska synonymer

Intracranial Subdural Hematoma Hematoma, Intracranial Subdural Hematomas, Intracranial Subdural Intracranial Subdural Hematomas Subdural Hematoma, Intracranial Subdural Hematomas, Intracranial Hematoma, Subdural, Cranial Intracranial Subdural Hematoma, Traumatic Traumatic Intracranial Subdural Hematoma Subdural Hematoma, Traumatic, Intracranial