Hematoma, Subdural, Acute

Akut subduralt hematom

Svensk definition

Blödning och ansamling av blod under den hårda hjärnhinnan, med plötsligt uppkomna neurologiska symtom, oftast till följd av skallskada. Hematomet bildas oftast på sidan av och ovanför hjärnhalvorna, men kan även förekomma i skallgropen och ryggmärgskanalen. De kliniska tecknen kan vara hemipares, krampanfall, förlamning av tredje hjärnnerven (se ögonmuskelsjukdomar), psykiska förändringar och koma.

Engelsk definition

Accumulation of blood in the SUBDURAL SPACE with acute onset of neurological symptoms. Symptoms may include loss of consciousness, severe HEADACHE, and deteriorating mental status.

Svenska synonymer

Akut subduralblödning

Engelska synonymer

Subdural Hematoma, Acute Acute Subdural Hematoma Acute Subdural Hematomas Hematoma, Acute Subdural Hematomas, Acute Subdural Subdural Hematomas, Acute Hemorrhage, Subdural, Acute