Hematoma, Subdural, Chronic

Kroniskt subduralt hematom

Svensk definition

Kronisk ansamling av blod under den hårda hjärnhinnan, oftast på sidan av eller ovanför hjärnhalvorna. De kliniska tecknen kan fördröjas i dagar till veckor, då de drabbade kan uppvisa tecken på förvirring, trötthet, hemipares, ataxi, afasi och andra neurologiska störningar. Denna typ av hjärnblödning tycks oftast uppträda efter 50 års ålder. Den kan vara spontan, följa på skallskada, uppträda i samband med blödningssjukdomar eller medicinering med antikoagulanter, bero på lokal tumörinvasion och andra sjukdomstillstånd.

Engelsk definition

Accumulation of blood in the SUBDURAL SPACE with delayed onset of neurological symptoms. Symptoms may include loss of consciousness, severe HEADACHE, and deteriorating mental status.

Svenska synonymer

Kronisk subduralblödning

Engelska synonymer

Subdural Hematoma, Chronic Chronic Subdural Hematoma Chronic Subdural Hematomas Hematoma, Chronic Subdural Hematomas, Chronic Subdural Subdural Hematomas, Chronic Hemorrhage, Subdural, Chronic