Antigen-Presenting Cells

Antigenpresenterande celler

Svensk definition

En heterogen grupp immunkompetenta celler som förmedlar det cellbundna immunsvaret genom att bearbeta och presentera antigen för T-cellreceptorn. Vanliga celler med denna roll är makrofager, dendritiska celler, langerhansceller och B-lymfocyter.

Engelsk definition

A heterogeneous group of immunocompetent cells that mediate the cellular immune response by processing and presenting antigens to the T-cells. Traditional antigen-presenting cells include MACROPHAGES; DENDRITIC CELLS; LANGERHANS CELLS; and B-LYMPHOCYTES. FOLLICULAR DENDRITIC CELLS are not traditional antigen-presenting cells, but because they hold antigen on their cell surface in the form of IMMUNE COMPLEXES for B-cell recognition they are considered so by some authors.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antigen Presenting Cells Accessory Cell, Immunologic Immunologic Accessory Cells Cell, Immunologic Accessory Cells, Immunologic Accessory Immunologic Accessory Cell Antigen-Presenting Cell Antigen Presenting Cell Cell, Antigen-Presenting Cells, Antigen-Presenting Accessory Cells, Immunologic