Antigen Presentation

Antigenpresentation

Svensk definition

Ett skeende där antigen uppträder så att lymfocyter kan bekanta sig med det. Presentationen sker med hjälp av speciella celler, antigenpresenterande celler (APC), som ibland måste bearbeta antigenet f ör att det skall kännas igen. Detta kan gå till så att presentationscellen slukar och bryter ner antigenet för att därefter presentera fragment på cellytan.

Engelsk definition

The process by which antigen is presented to lymphocytes in a form they can recognize. This is performed by antigen presenting cells (APCs). Some antigens require processing before they can be recognized. Antigen processing consists of ingestion and partial digestion of the antigen by the APC, followed by presentation of fragments on the cell surface. (From Rosen et al., Dictionary of Immunology, 1989)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Antigen Presentations Antigen Processing Antigen Processings