Lymphocyte Activation

Lymfocytaktivering

Svensk definition

Morfologisk förändring av små lymfocyter i odling till stora, blast-liknande celler med förmåga att syntetisera DNA och RNA och till mitos. Aktivering säts igång av interleukiner, mitogener (som t ex fytohemagglutininer) och pecifika antigen. Aktivering kan även ske in vivo, så som vid vävnadsavstötning och kronisk myeloid leukemi.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Activation, Lymphocyte Blast Transformation Blastogenesis Lymphocyte Stimulation Stimulation, Lymphocyte Lymphocyte Transformation Transformation, Lymphoblast Lymphoblast Transformation Transformation, Blast Transformation, Lymphocyte