Acidosis, Renal Tubular

Acidos, renal tubulär

Svensk definition

En grupp genetiska tillstånd i njurkanalerna som karakteriseras av ansamling av metaboliskt producerade syror med förhöjd plasmaklorid, kloremisk metabolisk acidos. Bristfällig försurning av urin (proximala njurkanalerna) eller låg syrautsöndring (distala njurkanalerna) kan leda till komplikationer såsom hypokalemi, hyperkalciuri med nefrolitiasis och nefrokalcinos samt engelska sjukan.

Engelsk definition

A group of genetic disorders of the KIDNEY TUBULES characterized by the accumulation of metabolically produced acids with elevated plasma chloride, hyperchloremic metabolic ACIDOSIS. Defective renal acidification of URINE (proximal tubules) or low renal acid excretion (distal tubules) can lead to complications such as HYPOKALEMIA, hypercalcinuria with NEPHROLITHIASIS and NEPHROCALCINOSIS, and RICKETS.

Svenska synonymer

Renal tubulär acidos

Engelska synonymer

Renal Tubular Acidosis Renal Tubular Acidosis, Type II Proximal Renal Tubular Acidosis Type II Renal Tubular Acidosis Renal Tubular Acidosis, Proximal Renal Tubular Acidosis, Proximal, with Ocular Abnormalities RTA, Proximal Type Proximal Type RTA Proximal Type RTAs RTAs, Proximal Type Acidosis, Renal Tubular, Type II Renal Tubular Acidosis II Renal Tubular Acidosis, Type I Classic Distal Renal Tubular Acidosis Distal Renal Tubular Acidosis Renal Tubular Acidosis I RTA, Gradient Type Gradient Type RTA Gradient Type RTAs RTAs, Gradient Type Type I Renal Tubular Acidosis Autosomal Dominant Distal Renal Tubular Acidosis Renal Tubular Acidosis 1 RTA, Classic Type Classic Type RTA Classic Type RTAs RTAs, Classic Type RTA, Distal Type, Autosomal Dominant Acidosis, Renal Tubular, Type I Renal Tubular Acidosis, Distal, Autosomal Dominant