Hypokalemia

Hypokalemi

Svensk definition

Onormalt låga halter av kalium i blodet. Tillståndet kan vara en följd av kaliumförlust via njurarna eller mag/tarmkanalen, pga kräkningar eller diarré. De kliniska tecknen kan bestå av neuromuskulära störningar, som svaghet eller förlamning, avvikande EKG (lägre T-vågor och högre U-vågor), njurfunktionsbrist och störningar i mag/tarmsystemet.

Engelsk definition

Abnormally low potassium concentration in the blood. It may result from potassium loss by renal secretion or by the gastrointestinal route, as by vomiting or diarrhea. It may be manifested clinically by neuromuscular disorders ranging from weakness to paralysis, by electrocardiographic abnormalities (depression of the T wave and elevation of the U wave), by renal disease, and by gastrointestinal disorders. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypokalemias Hypopotassemia Hypopotassemias