Hermanski-Pudlak Syndrome

Hermanski-Pudlaks syndrom

Svensk definition

Syndrom kännetecknat av tre huvuddrag: okulokutan albinism, avsaknad av lagringskapacitet i blodplättarna och ansamling av ceroid lipofuscin i lysosomerna.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hermanski Pudlak Syndrome Hermansky-Pudlak Syndrome Hermansky Pudlak Syndrome