Hemorrhagic Disorders

Blödningsbenägenhet

Svensk definition

Mer eller mindre spontan blödning till följd av brister i blodlevringsmekanismerna (blodkoaguleringssjukdomar) eller annan störning som ger upphov till strukturella brister i blodkärlen (vaskulära hemostatiska störningar).

Svenska synonymer

Hemorragisk diates

Engelska synonymer

Disorder, Hemorrhagic Disorders, Hemorrhagic Hemorrhagic Disorder Hemorrhagic Diathesis Diatheses, Hemorrhagic Diathesis, Hemorrhagic Hemorrhagic Diatheses