Disseminated Intravascular Coagulation

Disseminerad intravasal koagulation

Svensk definition

Ett sjukdomstillstånd som kännetecknas av ett reducerat antal element som ingår i blodkoagulationen, beroende på att de brukas i utbredd trombbildning i blodkärlen. Blodproppsbildningen kan uppstå till följd av en rad störningar. I ett framskridet stadium förekommer omfattande blödningar.

Engelsk definition

A disorder characterized by procoagulant substances entering the general circulation causing a systemic thrombotic process. The activation of the clotting mechanism may arise from any of a number of disorders. A majority of the patients manifest skin lesions, sometimes leading to PURPURA FULMINANS.

Svenska synonymer

DIC

Engelska synonymer

Disseminated Coagulation, Intravascular Coagulation, Intravascular Disseminated Coagulations, Intravascular Disseminated Disseminated Coagulations, Intravascular Intravascular Disseminated Coagulations Intravascular Coagulation, Disseminated Intravascular Disseminated Coagulation Coagulation, Disseminated Intravascular Coagulations, Disseminated Intravascular Disseminated Intravascular Coagulations Intravascular Coagulations, Disseminated Consumption Coagulopathy Coagulopathies, Consumption Coagulopathy, Consumption Consumption Coagulopathies