Blood Coagulation Disorders

Blodkoagulationsstörningar

Svensk definition

Blödnings- och trombostillstånd till följd av onormala blodkoagulationsförhållanden, vilka i sin tur kan bero på koagulationsproteinrubbningar, trombocytrubbningar, blodproteinrubbningar eller närings brister.

Svenska synonymer

Blodkoaguleringssjukdomar

Engelska synonymer

Disorders, Blood Coagulation Coagulation Disorders, Blood Blood Coagulation Disorder Coagulation Disorder, Blood Disorder, Blood Coagulation