Blood Platelet Disorders

Blodplättssjukdomar

Svensk definition

Störningar orsakade av avvikelser i antalet blodplättar och deras funktioner.

Engelsk definition

Disorders caused by abnormalities in platelet count or function.

Svenska synonymer

Trombocytopati Trombocytsjukdomar

Engelska synonymer

Blood Platelet Disorder Disorder, Blood Platelet Disorders, Blood Platelet Platelet Disorder, Blood Platelet Disorders, Blood Thrombocytopathy Thrombocytopathies