Coagulation Protein Disorders

Koagulationsproteinrubbningar

Svensk definition

Blödningar och trombotiska störningar till följd av felaktiga eller saknade koagulationsproteiner.

Engelsk definition

Hemorrhagic and thrombotic disorders resulting from abnormalities or deficiencies of coagulation proteins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Coagulation Protein Disorder Disorder, Coagulation Protein Disorders, Coagulation Protein Protein Disorder, Coagulation Protein Disorders, Coagulation Blood Coagulation Factor Deficiencies Coagulation Proteins Disorders Coagulation Proteins Disorder Disorder, Coagulation Proteins Disorders, Coagulation Proteins Proteins Disorder, Coagulation Proteins Disorders, Coagulation