Hypopigmentation

Hypopigmentering

Svensk definition

Ett tillstånd som beror på brist på melaninfärgämne i epidermis; tillståndet kallas även hypomelanos. Pigmenteringsförlusten kan vara lokal eller allmän och kan orsakas av genetiska defekter, vävnadsskador, inflammationer eller infektioner.

Engelsk definition

A condition caused by a deficiency or a loss of melanin pigmentation in the epidermis, also known as hypomelanosis. Hypopigmentation can be localized or generalized, and may result from genetic defects, trauma, inflammation, or infections.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypomelanosis Hypomelanoses