Substance-Related Disorders

Missbruksrelaterade sjukdomar

Svensk definition

Sjukdomstillstånd som beror på drogmissbruk, biverkningar av läkemedel, exponering för toxiner och alkoholmissbruk.

Engelsk definition

Disorders related to substance abuse.

Svenska synonymer

Drogberoende Drogmissbruk Läkemedelsberoende Läkemedelsmissbruk Substansrelaterade störningar Substansmissbruk

Engelska synonymer

Drug Abuse Abuse, Drug Drug Dependence Dependence, Drug Drug Addiction Addiction, Drug Substance Use Disorders Disorder, Substance Use Substance Use Disorder Drug Use Disorders Disorder, Drug Use Drug Use Disorder Organic Mental Disorders, Substance-Induced Organic Mental Disorders, Substance Induced Substance Abuse Abuse, Substance Abuses, Substance Substance Abuses Substance Dependence Dependence, Substance Substance Addiction Addiction, Substance Prescription Drug Abuse Abuse, Prescription Drug Drug Abuse, Prescription Drug Habituation Habituation, Drug