Drug and Narcotic Control

Läkemedel- och narkotikakontroll

Svensk definition

Kontroll av läkemedelsanvändning genom internationella avtal eller genom nationella kontrollmyndigheter, vilka godkänner läkemedel för bruk och reglerar tillverkning, marknadsföring och försäljning av läkemedel. Den centrala läkemedelskontrollmyndigheten i Europa heter EMEA och den federala i USA heter FDA. I Sverige är det Läkemedelsverket som är tillsynsmyndighet.

Engelsk definition

Control of drug and narcotic use by international agreement, or by institutional systems for handling prescribed drugs. This includes regulations concerned with the manufacturing, dispensing, approval (DRUG APPROVAL), and marketing of drugs.

Svenska synonymer

Narkotikakontroll Läkemedelspolicy Läkemedelskontroll Narkotikaföreskrifter

Engelska synonymer

Narcotic and Drug Control Pharmaceutical Policy Pharmaceutical Policies Policies, Pharmaceutical Policy, Pharmaceutical Pharmaceutic Policy Narcotic Control Control, Narcotic Controls, Narcotic Narcotic Controls Drug Control Control, Drug Controls, Drug Drug Controls Drug Regulations Drug Regulation Regulation, Drug Regulations, Drug