Marijuana Abuse

Marijuanamissbruk

Svensk definition

Överdrivet bruk av marijuana med åtföljande psykologiska symtom, nedsatta sociala funktioner och nedsatt arbetsförmåga.

Engelsk definition

Use of marijuana associated with abnormal psychological, social, and or occupational functioning.

Svenska synonymer

Cannabismissbruk Marihuanamissbruk Haschmissbruk Cannibisrelaterade sjukdomar

Engelska synonymer

Abuse, Marijuana Marihuana Abuse Abuse, Marihuana Hashish Abuse Abuse, Hashish Cannabis-Related Disorder Cannabis Related Disorder Disorder, Cannabis-Related Cannabis Abuse Abuse, Cannabis Cannabis Dependence Dependence, Cannabis Marijuana Dependence Dependence, Marijuana