Phencyclidine Abuse

Fencyklidinmissbruk

Svensk definition

Missbruk av fencyklidin med psykosociala symtom och störningar gällande de sociala eller yrkesrelatede funktioner som följd.

Engelsk definition

The misuse of phencyclidine with associated psychological symptoms and impairment in social or occupational functioning.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Abuse, Phencyclidine Phencyclidine Abuses PCP Abuse Abuse, PCP Angel Dust Abuse Abuse, Angel Dust Phencyclidine-Related Disorders Phencyclidine Related Disorders Phencyclidine-Related Disorder