Substance Abuse, Intravenous

Intravenöst drogmissbruk

Svensk definition

Missbruk av en drog eller ett läkemedel genom injicering i ett blodkärl.

Engelsk definition

Abuse, overuse, or misuse of a substance by its injection into a vein.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Intravenous Substance Abuse Drug Abuse, Parenteral Parenteral Drug Abuse Intravenous Drug Abuse Drug Abuse, Intravenous