Needle-Exchange Programs

Sprutbytesprogram

Svensk definition

Organiserade tjänster för byte till sterila injektionsnålar och sprutor i syfte att minska spridningen av infektionssjukdomar.

Engelsk definition

Organized services for exchange of sterile needles and syringes used for injections as a potential means of reducing the transmission of infectious diseases.

Svenska synonymer

Sprututbytesprogram Övervakat injektionsrum Övervakat injektionsinrättning

Engelska synonymer

Needle Exchange Programs Syringe-Exchange Program Syringe Exchange Program Syringe-Exchange Programs Program, Syringe-Exchange Programs, Syringe-Exchange Syringe Exchange Programs Needle-Exchange Program Needle Exchange Program Program, Needle-Exchange Programs, Needle-Exchange Supervised Injecting Centers Center, Supervised Injecting Centers, Supervised Injecting Injecting Center, Supervised Injecting Centers, Supervised Supervised Injecting Center Supervised Injecting Facility Supervised Injecting Facilities Facilities, Supervised Injecting Facility, Supervised Injecting Injecting Facilities, Supervised Injecting Facility, Supervised