Pinealoma

Pinealom

Svensk definition

Tumörer i tallkottkörteln som ger upphov till förstoring av körteln och are lokalt invasiva. Pineacytom och den mera malignt pineoblastom är de två huvudtyperna. Pineocytom har moderat cellularitet och tenderar att forma rosettmönster. Pineoblastom har hög cellularitet med små dåligt differentierade celler. Germinom, carcinom, embryonalt gliom och andra tumörer kan förekomma i området kring tallkottkörteln men germinom är det mest vanliga.

Engelsk definition

Neoplasms which originate from pineal parenchymal cells that tend to enlarge the gland and be locally invasive. The two major forms are pineocytoma and the more malignant pineoblastoma. Pineocytomas have moderate cellularity and tend to form rosette patterns. Pineoblastomas are highly cellular tumors containing small, poorly differentiated cells. These tumors occasionally seed the neuroaxis or cause obstructive HYDROCEPHALUS or Parinaud's syndrome. GERMINOMA; CARCINOMA, EMBRYONAL; GLIOMA; and other neoplasms may arise in the pineal region with germinoma being the most common pineal region tumor. (From DeVita et al., Cancer: Principles and Practice of Oncology, 5th ed, p2064; Adams et al., Principles of Neurology, 6th ed, p670)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pinealomas Pineal Gland Tumor Pineal Gland Tumors Tumor, Pineal Gland Tumors, Pineal Gland Pineal Parenchymal Tumors Pineal Parenchymal Tumor Tumor, Pineal Parenchymal Tumors, Pineal Parenchymal Pineal Tumors Pineal Tumor Tumor, Pineal Tumors, Pineal Neoplasms, Pineal Neoplasm, Pineal Pineal Neoplasm Pineal Neoplasms Pineoblastoma Pineoblastomas Mixed Pineocytoma-Pineoblastoma Mixed Pineocytoma Pineoblastoma Mixed Pineocytoma-Pineoblastomas Pineocytoma-Pineoblastoma, Mixed Pineocytoma-Pineoblastomas, Mixed Pinealocytoma Pinealocytomas Pineocytoma Pineocytomas