Pinealectomy

Pinealektomi

Svensk definition

Kirurgiskt borttagning av tallkottkörteln inklusive resektion av tallkottumörer (pinealom) och cystor

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.