Obesity Hypoventilation Syndrome

Fetma med alveolär hypoventilation

Svensk definition

Hypoventilationstillstånd hos personer med kraftig fetma och stora mängder fettvävnad kring buken och mellangärdet. Det kännetecknas av nedsatt eller utebliven ventilatorisk kemoskapacitet, kronisk hypoxi, hyperkapni, polycytemi och långa perioder av sömn dag och natt (hypersomnolens). Tillståndet är ofta förknippat med obstruktiv sömnapne, men kan uppträda för sig.

Svenska synonymer

Pickwicksyndrom

Engelska synonymer

Hypoventilation Syndrome, Obesity Syndrome, Obesity Hypoventilation Pickwickian Syndrome Syndrome, Pickwickian Obesity-Hypoventilation Syndrome