Pheochromocytoma

Feokromocytom

Svensk definition

En vanligtvis godartad, inkapslad, lobulär och kärlrik tumör av kromaffin vävnad i njurmärgen eller de sympatiska paraganglierna. Huvudsymtomet, som återspeglar den ökade utsöndringen av epinefrin och norepinefrin, är högt blodtryck, konstant eller intermittent. I samband med svåra attacker kan huvudvärk, svettning, hjärtklappning, oro, skakningar, blekhet eller ansiktsrodnad förekomma, likaså illamående och kräkningar, bröst- och buksmärtor, samt parestesier i armar och ben. Incidensen av maligna typer är inte högre än 5%, men det går ingen klar patologisk gräns mellan godartade och elakartade feokromocytom.

Engelsk definition

A usually benign, well-encapsulated, lobular, vascular tumor of chromaffin tissue of the ADRENAL MEDULLA or sympathetic paraganglia. The cardinal symptom, reflecting the increased secretion of EPINEPHRINE and NOREPINEPHRINE, is HYPERTENSION, which may be persistent or intermittent. During severe attacks, there may be HEADACHE; SWEATING, palpitation, apprehension, TREMOR; PALLOR or FLUSHING of the face, NAUSEA and VOMITING, pain in the CHEST and ABDOMEN, and paresthesias of the extremities. The incidence of malignancy is as low as 5% but the pathologic distinction between benign and malignant pheochromocytomas is not clear. (Dorland, 27th ed; DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p1298)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Pheochromocytomas Pheochromocytoma, Extra-Adrenal Extra-Adrenal Pheochromocytoma Extra-Adrenal Pheochromocytomas Pheochromocytoma, Extra Adrenal Pheochromocytomas, Extra-Adrenal