Neuroma, Acoustic

Akustikusneurinom

Svensk definition

Ett godartat schwannom på den åttonde kranialnerven (hörsel- och balansnerven), som i de flesta fall uppstår ur vestibularnerven i 50- till 60-årsåldern. Kliniska symtom är hörselbortfall, huvudvärk, yrsel, tinnitus och ansiktssmärta. Dubbelsidiga hörselnervsneurom är förknippade med neurofibromatos 2.

Svenska synonymer

Vinkeltumör Vestibulärt schwannom Ponsvinkeltumör

Engelska synonymer

Acoustic Neuroma Acoustic Neuromas Neuromas, Acoustic Schwannoma, Acoustic Acoustic Schwannoma Acoustic Schwannomas Schwannomas, Acoustic Neurinoma of the Acoustic Nerve Neurilemoma, Acoustic Acoustic Neurilemoma Acoustic Neurilemomas Neurilemomas, Acoustic Schwannoma, Vestibular Schwannomas, Vestibular Vestibular Schwannomas Vestibular Schwannoma Acoustic Tumor Acoustic Tumors Tumor, Acoustic Tumors, Acoustic Neurilemmoma, Acoustic Acoustic Neurilemmoma Acoustic Neurilemmomas Neurilemmomas, Acoustic Neurinoma, Acoustic Acoustic Neurinoma Acoustic Neurinomas Neurinomas, Acoustic Cerebellopontine Angle Acoustic Neuroma Acoustic Neuroma, Cerebellopontine Angle Neuroma, Acoustic, Unilateral Melanocytic Vestibular Schwannoma Melanocytic Vestibular Schwannomas Schwannoma, Melanocytic Vestibular Schwannomas, Melanocytic Vestibular Vestibular Schwannoma, Melanocytic Vestibular Schwannomas, Melanocytic Angle Tumor Angle Tumors Tumor, Angle Tumors, Angle Cerebellopontine Angle Tumor Angle Tumor, Cerebellopontine Angle Tumors, Cerebellopontine Cerebellopontine Angle Tumors Tumor, Cerebellopontine Angle Tumors, Cerebellopontine Angle