Medical Records

Patientjournaler

Svensk definition

Registrering av nödvändig information om en patients sjukdom eller sjukdomar.

Engelsk definition

Recording of pertinent information concerning patient's illness or illnesses.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Records, Medical Medical Record Record, Medical Transcription, Medical Medical Transcriptions Transcriptions, Medical Medical Transcription Health Diaries Diaries, Health Diary, Health Health Diary