Administrative Claims, Healthcare

Hälso- och sjukvårdsuppföljning

Svensk definition

Information relaterad till specificerad procedurkodning och kostnader associerade med hälso- och sjukvårdsleverans, som används för att följa hälso- och sjukvårdsutnyttjande, omvårdnadsmönster och behandlingsresultat.

Engelsk definition

Information relating to itemized coding of procedures and costs associated with healthcare delivery, used as a means for tracking healthcare utilization, patterns of care, and treatment outcomes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Administrative Claim, Healthcare Claim, Healthcare Administrative Claims, Healthcare Administrative Healthcare Administrative Claim Healthcare Administrative Claims