Medical Record Linkage

Journalsammankoppling

Svensk definition

Hoplänkning och upprätthållande av medicinska journaler mellan flera sjukvårdsinrättningar i syfte att underlätta tillgången till samma, gemensamma, patientuppgifter.

Engelsk definition

The creation and maintenance of medical and vital records in multiple institutions in a manner that will facilitate the combined use of the records of identified individuals.

Svenska synonymer

Patientjournalsammankoppling

Engelska synonymer

Record Linkage, Medical Linkage, Medical Record Linkages, Medical Record Medical Record Linkages Record Linkages, Medical