Alstrom Syndrome

Alströms syndrom

Svensk definition

Sällsynt autonom recessiv sjukdom karakteriserad av flerorgansvikt. Kliniska kännetecken inkluderar näthinneförtvining, patologisk nystagmus, retinitis pigmentosa och eventuell blindhet, barnfetma, sensorisk hörselnedsättning och normal psykisk utveckling. De endokrinologiska komplikationerna inkluderar typ 2-diabetes, hyperinsulinemi, acanthosis nigricans, hypotyreos, progressiv njursvikt och leversvikt. Sjukdomen orsakas av ALMS1-genmutation.

Engelsk definition

Rare autosomal recessive disease characterized by multiple organ dysfunction. The key clinical features include retinal degeneration (NYSTAGMUS, PATHOLOGIC; RETINITIS PIGMENTOSA; and eventual blindness), childhood obesity, sensorineural hearing loss, and normal mental development. Endocrinologic complications include TYPE 2 DIABETES MELLITUS; HYPERINSULINEMIA; ACANTHOSIS NIGRICANS; HYPOTHYROIDISM; and progressive renal and hepatic failures. The disease is caused by mutations in the ALMS1 gene.

Svenska synonymer

Alström-Hallgrens syndrom

Engelska synonymer

Syndrome, Alstrom Alström Syndrome Syndrome, Alström Alstrom-Hallgren Syndrome Alstrom Hallgren Syndrome Syndrome, Alstrom-Hallgren Alstrom's Syndrome Alstroms Syndrome Syndrome, Alstrom's